Prąd z energii słonecznej dla domu, firmy i gospodarstwa

Jaki jest czas montażu instalacji fotowoltaicznej ?

 

W większości instalacji czas montażu i uruchomienia trwa od 1 do maksymalnie 2 dni roboczych. Montaż paneli PV nie wymaga uzyskania pozwolenia jeśli moc instalacji nie przekracza 40 kW. Większość instalacji jaka jest stosowana w domach jednorodzinnych nie przekracza mocy 10 kW.

Gdzie można zamontować panele fotowoltaiczne?

Najlepszym miejscem montażu paneli PV jest miejsce z dobrym dostępem do promieni słonecznych. Najczęściej panele fotowoltaiczne montuje się na dachu kątem od 30 do 40 stopni w kierunku południowym.

 

Istnieje też możliwość instalacji na wysięgnikach lub jako wolnostojące konstrukcje na gruncie.

Elementy składowe instalacji

panele.png

Panele fotowoltaiczne

ilość zależna jest od mocy instalacji

Czy wymagane są pozwolenia ?

Przyłączenie instalacji do sieci elektrycznej wymaga złożenia odpowiedniego zgłoszenia do zakładu energetycznego. O ten proces instalacji nie musisz się martwić, bo to MY przygotujemy i dostarczymy wszystkie dokumenty, a także w razie potrzeby pomożemy w załatwieniu formalności.

Sprawdzanie tekstu w dokumencie

Jak powstaje energia elektryczna z promieni słonecznych ?

jakdziala4.png

Produkcja energii elektrycznej ze słońca to proces który należy podzielić na kilka etapów.

 

Podstawowym elementem są moduły fotowoltaiczne (2). W ich ogniwach zachodzi zjawisko fotowoltaiczne, dzięki któremu energia ze słońca zostaje przekształcona w prąd stały. Połączona grupa modułów zasilająca falownik tworzy pojedynczy panel fotowoltaiczny (1). Montaż wszystkich elementów pozwalającym umieścić panele na dachu budynku lub gruncie są tak zwane elementy konstrukcyjne (3).

Prąd który powstaje w modułach zostaje przekazany do falownika /inwertera/ (4), którego zadaniem jest przekształcenie go na prąd zmienny dopasowany do parametrów domowych gniazdek sieciowych. Falownik kontroluje prace instalacji fotowoltaicznej oraz dopasowuje parametry generowanego prądu do parametrów domowej sieci. W zależności od specyfikacji i oprogramowania w razie wykrycia awarii instalacji ulega wyłączeniu.

 

Licznik dwukierunkowy (5) zlicza energię elektryczną wyprodukowaną przez naszą instalację oraz pobraną z sieci energetycznej (6). Może się bowiem zdarzyć, iż energii wytworzonej przez instalację będzie za dużo lub za mało w stosunku do zapotrzebowania. W wypadku nadmiaru energii zostaje ona przekazana do sieci energetycznej, aby móc w późniejszym czasie w razie zapotrzebowania ją odebrać.  Odbiór energii jest na poziomie 80% zaś 20% jest pobierane przez zakład energetyczny w zamian za tak zwane magazynowanie.

Końcowym etapem całej produkcji energii elektrycznej jest jej wykorzystanie w różnych urządzeniach domowych (7).

Czym jest fotowoltaika ?

Fotowoltaika (PV) – jest to proces przetwarzaniem światła słonecznego na energię elektryczną, a dokładnie wytwarzanie prądu elektrycznego z promieni słonecznych przy wykorzystaniu zjawiska fotowoltaicznego. Do procesu wytwarzania energii elektrycznej wykorzystywane są panele fotowoltaiczne. Często stosuje się skrót PV z angielskiego Photo Voltaic.

W domach, gospodarstwach domowych czy też w firmach najczęściej stosowanym odnawialnym źródłem energii jest słońce. Pozyskana i przetworzona energia może być wykorzystywana do zasilania dowolnych urządzeń elektrycznych.